Titan Plus

Titan Plus is een resocialisatiebehandeling voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een lichte verstandelijke beperking die problemen ervaren met het vinden en/of behouden van werk of opleiding. Het programma is gericht op toeleiding naar werk, opleiding of een andere zinvolle vorm van dagbesteding. De behandeling duurt ongeveer twee en een half jaar.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Titan Plus is verlopen. Titan Plus wordt niet meer in Nederland uitgevoerd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: