Special Heroes

Special heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen van 6-20 jaar in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Sporten en bewegen worden gestimuleerd door gedurende enkele onderwijsblokken binnen en buiten school sportactiviteiten aan te bieden en tegelijk te zorgen voor een structurele inbedding van sport en bewegen binnen en buiten de school. Uiteindelijk streven is lidmaatschap van een sportvereniging.

Reden van niet meer opnemen in de databank

Deze interventie is herbeoordeeld onder de naam Sport Heroes

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: