Rots en Water

Het Rots en Water basisprogramma is een preventieve interventie gericht op leerlingen van 9 tot 18 jaar in het regulier en speciaal primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Doel van het programma is om sociale en emotionele competenties van leerlingen te vergroten en problemen die zij zelf of met anderen ervaren te verminderen of te voorkomen. Het programma wordt klassikaal aangeboden en is een combinatie van fysieke oefeningen en spel, rollenspel, psycho-educatie, reflectiemomenten en verwerkingsopdrachten.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: