Rots en Water

Het Rots en Water programma is een interventie voor kinderen en jongeren van 9 tot 18 jaar, die hen leert zich enerzijds te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en anderzijds oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag. Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden de jeugdigen ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde 'rotsopstelling' en een zachte 'wateropstelling', of een mengeling daarvan.

De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Niet erkend

Toelichting

Het Rots en Water programma is in de basis een sociale vaardigheidstraining met extra fysieke elementen en voorziet hiermee in een behoefte van scholen. Zoals ingediend voor opname in de databank Effectieve Jeugdinterventies sluit de interventie echter onvoldoende aan bij de gekozen doelgroep. Daarnaast komt de beschrijving van de interventie op meerdere punten niet overeen met de handleiding, de website en de praktijk van het Rots en Water programma.

Beoordeeld door

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Datum

27 oktober 2017

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: