ReSet

ReSet is een vorm van intensieve thuisbegeleiding voor risicogezinnen en multiprobleemgezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. ReSet is erop gericht ouders in staat te stellen de opvoeding van hun kinderen weer zelfstandig ter hand te nemen en te voorkomen dat gezinnen een beroep moeten doen op de jeugdzorg of andere vormen van geïndiceerde hulp.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie ReSet is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: