Remweg

Remweg is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor impulsieve, drukke kinderen met aandachtsproblemen (ADHD). Het programma kan gebruikt worden als trainingsmethodiek om (professionele) opvoeders in acht bijeenkomsten te leren hoe zij kinderen 'stop-denk-doe-gedrag' kunnen bijbrengen. Het programma kan door professionele opvoeders ook zelfstandig gebruikt worden als behandelingsmethodiek.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Remweg is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Entrea / Praktikon

    (024) 361 11 50

  • Contactpersoon

    Aly Koning, Rijk van der Krol en Sanne Weller