Pedagogisch adviseren

Pedagogisch Adviseren biedt adviesgesprekken aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar, met vragen over en milde problemen in de opvoeding. Pedagogisch adviseren heeft een preventief doel. Het wil voorkomen dat opvoedingsvragen en spanning uitgroeien tot problematische gezinssituaties. Het aanbod bestaat uit maximaal vijf gesprekken van een uur, gedurende ongeveer 10 weken.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Pedagogisch adviseren is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: