Onderwijszorgarrangement Optimist

OZA Optimist is een onderwijs-zorgarrangement voor kinderen van 4 tot 7 jaar met zodanige gedragsproblemen dat zij niet in een schoolklas kunnen functioneren. Het arrangement bestaat uit opname van het kind in een behandelklas voor één (school)jaar, waarin zowel onderwijs als behandeling wordt geboden, en de oudertraining Triple P. Het doel is dat het kind deel kan nemen aan regulier of speciaal basisonderwijs.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Onderwijszorgarrangement Optimist' is verlopen. De interventie wordt niet meer uitgevoerd in Nederland.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

 • Ontwikkelaar

  Youké

  088-1705000

 • Contactpersoon

  Erik Klaassen

  088-1705217

  06-53821262