My Identity

My identity is een groepscursus voor meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond van 13-18 jaar die lichte psychosociale problemen ervaren. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur en wil psychische problemen bij deze groep voorkomen.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'My identity' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: