Maatjesproject New@Home

Het preventieve maatjesproject New@Home bevordert de maatschappelijke participatie en sociale integratie van jonge vluchtelingen en andere jonge nieuwkomers (tussen de 12 en 20 jaar) door het bieden van een maatje. Gedurende een schooljaar wordt de jonge nieuwkomer gekoppeld aan een maatje, die fungeert als rolmodel, de jongere sociale steun biedt en helpt bij het uitbreiden van zijn/haar sociale netwerk. De maatjes worden gescreend, opgeleid en aangestuurd door een projectcoördinator.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Maatjesproject New@Home' is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: