Let's Talk

In Let's Talk discussiëren jongeren (12-19 jaar), aan de hand van een dvd met 29 beeldfragmenten, over thema's als flirten/versieren, maagdelijkheid, seksuele intimidatie en wensen en grenzen. Doel is dat de jongeren zich bewust worden van hun eigen opvattingen en attituden ten aanzien van seksualiteit, genderrollen en weerbaarheid en die van hun leeftijdsgenoten en dat zij foutieve of ongewenste attituden bijstellen

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Lets Talk is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: