Leskatern Relaties & Seksualiteit

Het leskatern Relaties & Seksualiteit beoogt bij te dragen aan een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen (4-12 jaar). De interventie wordt uitgevoerd binnen het basisonderwijs en is opgebouwd uit een algemeen katern en drie afzonderlijke katernen met leeftijdsadequate thema's voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Enkele thema's zijn: zelfbeeld, lichaamsbeeld, lichamelijke veranderingen in de puberteit, voortplanting, verliefdheid en relaties, seksuele risico's en weerbaarheid.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Leskatern relaties en seksualiteit is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: