Klasse!dagen

De Klasse!Dagen is een tweedaags project voor leerlingen in klas 1 ,2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Het project is ontwikkeld is om pestgedrag te voorkomen door middel van het creëren van een veilig klassenklimaat.

Niet erkend

Toelichting

Klasse!Dagen oogt als een reeks praktische activiteiten die voor de doelgroep leuk zijn om te doen. De commissie acht het behalen van het doel van de interventie met deze relatief eenvoudige en kortdurende aanpak niet haalbaar. Het voorkomen van pesten is een erg groot doel, met de gestelde, kortdurende aanpak een TE groot doel. De commissie verwacht dat deze interventie na een herformulering van het doel richting het nastreven van een prettige sfeer in de groep of het zorgdragen voor een fijn school-/klassenklimaat (met wellicht als bijeffect dat het pesten kan helpen voorkomen) een aanvulling op de databank zou kunnen zijn als een interventie op het preventieve vlak. Echter, ook bij een lager ingestoken doel zijn nog veel aanpassingen nodig.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn

Datum

3 oktober 2019

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: