KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind in de gastouderopvang

KIKI is een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor kinderen tot 4 jaar in de gastouderopvang, gericht op een soepele overgang naar de basisschool en het voorkomen of minimaliseren van onderwijsachterstanden.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Positieve ontwikkeling
Leeftijd: 
0 tot en met 4 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen van 0 tot 4 jaar die gebruik maken van gastouderopvang. Gastouders vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

KIKI bestaat uit een trainingsprogramma om de pedagogische kennis en vaardigheden van gastouders te verbeteren. De training is gericht op basale interactievaardigheden, educatieve interactievaardigheden en het grijpen en creëren van kansen. Gastouders leren hoe zij een stimulerende opvoedomgeving creëren en hoe zij kinderen kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Onderdeel van KIKI is een kindvolgsysteem.

KIKI biedt concrete richtlijnen en activiteiten om de spraak-taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenontwikkeling van kinderen te ondersteunen en te stimuleren. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema's die naar leeftijd zijn ingedeeld. Elke thema bestaat uit acht activiteiten. De thema's kunnen flexibel worden ingezet. Gastouders leren de beer KIKI te gebruiken om interactie met kinderen uit te lokken en kinderen uit te dagen.

Tijdsinvestering

KIKI bestaat uit een basistraining van tien onderdelen. De minimale tijdsinvestering is drie dagen of zes avonden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt KIKI een sympathieke en praktische interventie. De commissie vindt dat KIKI een lichte interventie is die vooral geschikt is voor toepassing in de gastouderopvang, daarom erkent zij KIKI als goed onderbouwde interventie voor gebruik in de gastouderopvang.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: