It’s up to you

It's up to you is een interactieve film voor onderbouwleerlingen op middelbare scholen en vormt een eerste stap in het tegengaan van cyberpesten. Einddoel is dat de leerlingen effectieve gedragingen gaan vertonen, waardoor ze als deelnemer van cyberpesten waargenomen cyberpest gebeurtenissen kunnen laten ophouden of verminderen. De interventie bestaat uit het bekijken van de interactieve film, een klassikale discussie en het opstellen van groepsafspraken.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Pesten
Leeftijd: 
12 tot en met 16 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

Het hoofddoel van It's up to you is dat onderbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs effectieve gedragingen gaan vertonen, waardoor ze als deelnemer van cyberpesten waargenomen cyberpest gebeurtenissen kunnen laten ophouden of verminderen.

Hiervoor zullen een aantal zorgvuldig geformuleerde subdoelen gerealiseerd worden. Deze subdoelen beïnvloeden de determinanten van het gedrag, dat in het hoofddoel beschreven wordt, op een positieve manier (zie paragraaf 2.2).

Doelgroep

It's up to you is ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO) en richt zich binnen deze groep op de onderwijsniveaus vmbo, havo, Atheneum en Gymnasium.

Aanpak

It's up to you is een interactieve film die als discussiestarter wordt ingezet op middelbare scholen. Samen met de aansluitende discussie in de klas, dient de film als praktisch handvat voor docenten en als eerste stap in het tegengaan van cyberpesten. De interventie bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Een interactieve film met 72 verschillende scenario's en 22 aparte eindes, afhankelijk van de door de kijker gemaakte keuzes tijdens het kijken van de film. Iedere leerling kruipt in de huid van de hoofdpersoon en beslist tijdens de film over zijn/haar acties in verschillende cyberpest-situaties. Leerlingen bekijken de film twee keer en worden uitgedaagd te experimenteren met hun keuzes.
  • Een klassikale discussie waarbij leerlingen onder begeleiding van hun docent met elkaar in discussie gaan over de film, de door hun gemaakte keuzes en de rol (invloed) die zij als individu en als klas/groep kunnen hebben in cyberpesten.
  • Het opstellen van groepsafspraken door de leerlingen zelf waarin zij aangeven wat volgens hun toelaatbaar gedrag is met betrekking tot hun online handelen.

Onderzoek

Ten behoeve van een procesevaluatie hebben 85 VO-docenten (intermediaire doelgroep) en 95 VO-leerlingen (doelgroep) een internetvragenlijst ingevuld. Hieruit blijkt dat docenten tevreden zijn over interventie en van mening zijn dat It's up to you een effectieve bijdrage levert in de strijd tegen cyberpesten (75%). Ook zijn ze positief over het gebruik en inzetbaarheid van de interventie. Het confronterende en realistische karakter van de film, samen met de praktische inzetbaarheid van de interventie zijn elementen die vaak terugkomen in de open antwoorden van docenten als motivatie op hun waardering. Een meerderheid onder de leerlingen geeft aan anders te zijn gaan denken over cyberpesten door de film (58%). 37% geeft aan anders te zijn gaan denken over het onderwerp door de discussie. Ook geven zij aan dat de situaties die in de film realistisch zijn (75%) en dat de interventie voor een afname in cyberpesten kan zorgen (44%).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

It's up to you is een overzichtelijke en compacte interventie. De film is goed doordacht en de werkzame elementen zijn goed ingebouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: