InVerbinding Team

Het InVerbinding Team (IVT) richt zicht met de JIM-aanpak op jongeren van 12 tot en met 18 jaar en jongeren van 18 jaar en ouder met een verlengde indicatie. Het gaat daarbij om jongeren uit gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Het biedt een alternatief voor uithuisplaatsing in een residentiële voorziening. Centraal element is dat de jongere zelf iemand uit de omgeving kiest in wie de jongere vertrouwen heeft, de JIM oftewel Jouw Ingebrachte Mentor. De hulpverlener van de jongere werkt daar nauw mee samen. Een intersectoraal team denkt intensief en systeemgericht mee met de JIM en de hulpverlener en kan behandeling inzetten wanneer dat nodig is. Het traject duurt gemiddeld ongeveer 9 maanden.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: