In Control! - LVB

In Control!-LVB is een agressieregulatie training voor jongeren van 12 tot en met 21 jaar die in een justitiële jeugdinrichting verblijven met een IQ tussen 75 en 80 gecombineerd met problemen in de sociale aanpassing. De rode draad binnen het programma wordt gevormd door een gecombineerd aanbod van metacognitieve zelfinstructie en sociale probleemoplossing.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie In Control!-LVB is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    DJI / sectordirectie Justitiële Jeugdinrichtingen

  • Contactpersoon

    E. Righart

    088 - 072 56 05