In Control!

In Control! is gericht op jongens van 12 tot en met 15 en 16 tot en met 21 jaar die agressieve delicten hebben gepleegd. De interventie wordt gegeven in de gymnastiekzaal en is gestoeld op agressieregulatie- en ontspanningstechnieken, sociale vaardigheidstraining en cognitieve gedragstherapie. De training heeft tot doel het bereiken van een afname van recidive/het plegen van delicten. Na twee individuele gesprekken vinden 21 bijeenkomsten plaats, waarvan 18 groepsbijeenkomsten (6 deelnemers) en drie individuele bijeenkomsten. De persoonlijk begeleiders/mentoren en de ouders worden intensief bij de training betrokken.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie In Control! is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    SJSJ

    043 - 4077150

  • Contactpersoon

    Wim Reijntjens en Jörgen Dresen