Ik & Ko

Ik & Ko wil werken aan de verbetering van de totale taalontwikkeling. Deze taalvaardigheid behelst de mondelinge taalvaardigheid, de beginnende geletterdheid en de taalbeschouwing. Deze kerndoelen van Ik & Ko vallen samen met de kerndoelen zoals deze gelden voor taal aan het einde van groep 2 van de basisschool. Tot de doelgroep van Ik & Ko horen Nederlandstalige en meertalige kinderen in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Ik & Ko is verlopen. Ik & Ko is nog wel los te verkrijgen.