Hulpmix.nl

Hulpmix.nl is gericht op niet-westerse migranten jongeren van 12 tot 21 jaar met lichte psychische en/of sociale problemen. Doel van Hulpmix.nl is om migrantenjongeren met vragen en problemen over identiteitsontwikkeling, relaties, seksualiteit en/of hun toekomst via internet vroegtijdig en op een efficiënte wijze te bereiken, te helpen en zo nodig toe te leiden naar aanvullende of andersoortige hulpverlening, om daarmee ernstiger problematiek te voorkomen.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Hulpmix.nl is verlopen. De interventie wordt niet meer in Nederland uitgevoerd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Samenwerkingsverband Hulpmix

  • Contactpersoon

    Frank Schalken

    020-688 49 81