Gezinsbegeleiding; Gezinsbegeleiding op maat (GOM)

Gezinsbegeleiding (op maat) is een vorm van Intensieve Pedagogische Thuishulp waarbij de hulpverlener multiprobleemgezinnen met ernstige en complexe problematiek in de thuissituatie intensief ondersteunt. Gezinsbegeleiding werd in het verleden door zorgaanbieder De Zuidwester in Brabant aangeboden, Gezinsbegeleiding op maat door Jeugdzorg Friesland.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Gezinsbegeleiding (op maat) is verlopen. De interventie wordt niet meer uitgevoerd in Nederland.