Geweldige Kinderen

Geweldige kinderen is een groepsinterventie voor kinderen (4-18 jaar) die huiselijk geweld hebben meegemaakt en posttraumatische stressklachten hebben, en hun ouders. Door middel van tien wekelijkse bijeenkomsten voor de kinderen en vijf ouderbijeenkomsten, waarvan één met de kinderen, wordt getracht de klachten te verminderen. De therapeuten benaderen de gezinnen systeemgericht, hebben oog voor de onderlinge relaties in het gezin en de betekenis van het geweld voor kinderen en ouders. Beeldende en muziektherapie is een belangrijk onderdeel van de aanpak.

Niet erkend

Toelichting

Hoewel de interventie Geweldige kinderen bedoeld is om posttraumatische stressklachten te verminderen, bevat de interventie geen van de elementen waarvan uit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat deze helpen bij het behandelen van posttraumatische stressklachten. In zo'n geval is het extra belangrijk om aan te geven welke elementen van Geweldige kinderen dan helpen tegen de klachten en met literatuur te onderbouwen waarom het inzetten van deze elementen ook zou kunnen werken. Bovendien zou goed onderbouwd moeten worden waarom bewezen werkzame elementen juist worden weggelaten in deze interventie. Dit alles ziet de commissie nu onvoldoende terug in de beschrijving van Geweldige kinderen, waardoor de interventie nu niet erkend kan worden.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

21 september 2018

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Mutsaersstichting

    077 - 321 74 00

  • Contactpersoon

    Dimitri Cremers

    06 - 133 177 49