Gedrag: ik doe ertoe!

Gedrag: ik doe ertoe! is een interventie voor alle leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. De interventie wordt in twee aaneengesloten leerjaren ingezet, richt zich op het creëren van een goed samenlevingsklimaat in de klas en daarbuiten en heeft als doel het voorkomen van antisociaal gedrag.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Gedrag: ik doe ertoe! is verlopen. De ontwikkelaar ziet af van herbeoordeling omdat de interventie in Nederland beperkt wordt uitgevoerd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: