Een nieuwe koers

Een nieuwe koers wil de werkhouding van kinderen met ADHD verbeteren via groepstraining van leerkrachten in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Middels observatietechnieken, psycho-educatie en gedragstherapeutische technieken leren zij samen met ouders een individueel maatplan te ontwikkelen en uit te voeren waardoor de werkhouding, het zelfbeeld en de sociale interacties van de leerling verbeteren.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Een nieuwe koers' is verlopen.
 

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: