Dyslexie de Baas!

Dyslexie de baas! is een groepstraining voor dyslectische jongeren (12 t/m 16 jaar) met lichte psychosociale problematiek en wil voorkomen dat zij internaliserende stoornissen ontwikkelen. Aan de hand van cognitief gedragstherapeutische technieken en onderwijskundige principes wordt het zelfsturend leren, de zelfbepaling en het geloof in persoonlijke effectiviteit bevorderd. Hierdoor verbetert de coping met dyslexie en de samenhangende internaliserende problematiek. De training bevat ook bijeenkomsten voor ouders en leerkrachten.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Dyslexie de Baas is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    C. Poleij en Y. Stikkelbroek
    Universiteit Utrecht, Opleiding Pedagogiek

  • Contactpersoon

    C. Poleij