Directieve Thuisbehandeling, speciale variant voor gezinnen met een migratieachtergrond

Directieve Thuisbehandeling is een vorm van Intensieve Pedagogische Thuishulp waarbij de hulpverlener gezinnen met opvoedingsproblemen in de thuissituatie intensief ondersteunt. Deze interventie is een specifieke variant van Directieve Thuisbehandeling, toegespitst op gezinnen met een migratieachtergrond.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van Directieve Thuisbehandeling, speciale variant voor gezinnen met een migratieachtergrond is verlopen. Er is geen persoon of organisatie die informatie kan geven over de interventie.