Dialectische Gedragstherapie voor Jongeren (DGT-J)

Dialectische Gedragstherapie voor Jongeren (DGT-J) is een interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis of andere emotieregulatiestoornissen. Het doel van het programma is om het stemmingsafhankelijke, impulsieve gedrag - suïcidaal gedrag, automutilatie, middelenmisbruik of woede-uitbarstingen - onder controle te krijgen. Dit gebeurt middels wekelijkse vaardigheidstraining en individuele therapie, systeeminterventies en crisisconsultatie. Het programma duurt 24 weken.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Dialectische Gedragstherapie voor Jongeren (DGT-J) is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: