De Reis van 5

De Reis van 5 is een gezinsspel voor thuis waarbij kinderen (4 t/m 10 jaar) met eetproblemen onder behandeling van een professional spelenderwijs een gevarieerder eetpatroon (her)ontwikkelen. Het hele gezin kruipt in de huid van een piraat en voltooit samen voeding gerelateerde opdrachten. Het spel wordt gedurende 15 weken gespeeld, minstens drie keer per week.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Eetproblemen
Leeftijd: 
4-10 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Gezinnen (ouders en alle thuiswonende kinderen) met een kind tussen 4 en 10 jaar dat onder behandeling is bij een professional voor selectief eetgedrag en waarvan ouders stress ervaren rondom voeding. Selectieve eters willen slechts beperkte soorten voeding consumeren en eten hierdoor behoorlijk eenzijdig.

Doel

Selectieve eters (4 t/m 10 jaar) die hiervoor behandeld worden door een professional (her)ontwikkelen een gevarieerder eetpatroon na 15 weken spelen

Aanpak

De Reis van 5 wordt door professionals ingezet als aanvulling op het huidige behandeltraject van selectieve eters. Door professional geselecteerde gezinnen kopen het spel en spelen 15 weken, 3 keer per week in de thuissituatie. Tijdens de behandeling adviseert een professional gericht spelgebruik en monitort of de variatie in het eetpatroon toeneemt.

Onderbouwing

Eetproblemen komen vaak voor bij zowel zieke als gezonde kinderen, met mogelijk lange termijn-gevolgen voor de cognitieve en fysieke ontwikkeling van het kind en de familiedynamiek. Om deze kinderen gevarieerder te leren eten is De Reis van 5 ontwikkeld. Het spel is voor thuis, omdat dit de belangrijkste context is waar eetgedrag wordt aangeleerd. De Reis van 5 focust zich met name op het positief beïnvloeden van de (gezins)omgeving, door het creëren van een positieve voedingsbeleving, het verbeteren van de juiste vaardigheden en eigen-effectiviteit, volgens de uitganspunten van Social Cognitive Theory. Dit bereiken we met verschillende spelmechanismen en spelonderdelen: belonen, levels, het spelenderwijs aanbieden van voeding, herhaling, voorbeeldgedrag/modelling, de sociale interactie met het hele gezin (meer betrokkenheid) en het actief aangaan van eetervaringen, gebaseerd op Leertheorie en Game theory. Een positievere voedingsbeleving en toegenomen eigen-effectiviteit en vaardigheden bij ouder en kind zorgen voor minder weerstand bij het kind en stressreductie bij ouders, wat zorgt voor een verbeterde ouder/kind-interactie, met als uitkomst een gevarieerder eetpatroon.

Onderzoek

Uit vijf procesevaluaties (2014-2016) bleek dat zowel gezinnen als professionals het spel leuk vinden, het zouden aanbevelen aan andere gezinnen en het willen blijven gebruiken. Gezinnen ervaren de spelmechanismen van het actief aangaan van eetervaringen, aanmoedigen, belonen van positief gedrag en actieve betrokkenheid van het hele gezin als positief en kansrijk. Professionals zien het spel als waardevolle, praktische aanvulling op primaire behandelmethoden. Er is nog te weinig effectonderzoek gedaan voor betrouwbare uitspraken over de invloed van het spel op eigen-effectiviteit en vaardigheden en vervolgens stressreductie, voedingsassociatie en eetpatroon. Verdere implementatie en evaluatie van­­ De Reis van 5 zullen dit faciliteren.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt het een mooi doordacht spel met mooie materialen. Door de intensievere begeleiding is er meer kans op een goede uitvoering. Daarnaast is er een app ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de voortgang van het spel door de deelnemers.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: