De Kindbehartiger

De Kindbehartiger is een professionele belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger helpt kinderen de scheiding te begrijpen. Daarnaast ondersteunt de Kindbehartiger kinderen om hun behoeften te vertalen richting ouders en het juridisch speelveld. Ook werkt de Kindbehartiger aan  contactherstel tussen kind en ouder als het contact tijdens de scheiding verloren is geraakt.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Scheiding
Leeftijd: 
2 tot en met 17 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De Kindbehartiger richt zich in het basistraject op kinderen van 2 tot 18 jaar en hun ouders die een scheidingssituatie meemaken. Het hersteltraject richt zich op kinderen en hun ouders die na de scheiding het contact met een van de ouders verloren hebben.

Aanpak

In meerdere sessies met de ouders en het kind onderzoekt de Kindbehartiger aan de hand van gesprekken de achterliggende scheidingsproblematiek en de behoeften van het kind. Daarbij wordt de stem van het kind vertaald richting de ouders en, indien nodig, het juridisch speelveld. Bij het hersteltraject wordt het kind opnieuw in relatie gebracht met beide ouders, onder begeleiding van de Kindbehartiger.

Tijdsinvestering

Het basistraject duurt drie tot zes maanden en het hersteltraject duurt zes tot negen maanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt het mooi dat de Kindbehartiger kinderen een stem geeft in het juridische speelveld rondom een echtscheiding. De commissie erkent de Kindbehartiger als goed onderbouwd.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving De Kindbehartiger

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: