De Dappere Kat

De Dappere Kat is een individuele cognitieve gedragstherapie voor kinderen van 8 -18 jaar met een angststoornis. Doel is angststoornissen te verhelpen. In 12 wekelijkse bijeenkomsten wordt het kind in toenemende mate blootgesteld aan de beangstigende situatie. Tussen de bijeenkomsten door oefent het kind middels huiswerkopdrachten met nieuw gedrag om met zijn angst om te gaan.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie De Dappere Kat is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Maaike Nauta
    Rijksuniversiteit Groningen (Klinische & ontwikkelingspsychologie)

    050 - 363 64 50