Dagbehandeling kinderen met een autismespectrumstoornis 3-7 jaar

Dagbehandeling kinderen met een ASS 3-7 jaar biedt kinderen van 3 tot en met 7 jaar met een autisme spectrum stoornis vijf tot negen dagdelen per week dagbehandeling in kleine groepen van zes á zeven kinderen. Daarnaast krijgen ouders begeleiding. Het doel is het kind en zijn gezin zo goed mogelijk toe te rusten om zo de nadelige gevolgen van de stoornis te beperken en/of te compenseren, en daardoor optimale ontwikkeling van het kind mogelijk te maken.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Dagbehandeling kinderen met een autismespectrumstoornis 3-7 jaar is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: