COMET

COMET is een cognitief-gedragstherapeutische interventie voor kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Emotionele problemen, Psychische problemen
Leeftijd: 
8 tot en met 24 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak, Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8 tot en met 24 jaar die in hun dagelijks functioneren belemmerd worden door een negatief zelfbeeld.

Aanpak

'Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren' is gebaseerd op de cognitief-gedragstherapeutische methode Competitive Memory Training (COMET). Deelnemers werken aan positief denken en positieve gevoelens oproepen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van positieve aandachtstraining. De training legt veel nadruk op positieve eigenschappen en herinneringen.

COMET bestaat in twee varianten: een individuele training en een groepstraining. De groepstraining is geschikt voor 12- tot en met 24-jarigen. De individuele training is bestemd voor 8- tot en met 18-jarigen.

Ten opzichte van de individuele variant heeft de groepsvariant een aantal voordelen. Deelnemers zien bijvoorbeeld dat zij niet de enige zijn met een negatief zelfbeeld. Ze ondersteunen elkaar, geven elkaar feedback en leren van het voorbeeld van de andere deelnemers.

Een reden om te kiezen voor de individuele variant kan zijn dat die makkelijker is aan te passen aan de deelnemer, door bijvoorbeeld het tempo te verlagen of bepaalde technieken intensiever te oefenen.

In een oudersessie leren ouders of verzorgers hoe zij de training als co-therapeut kunnen ondersteunen. Ook krijgen zij psycho-educatie over de invloed van ouders op het zelfbeeld van kinderen.

Tijdsinvestering

De groepstraining bestaat uit acht wekelijkse sessies van een uur; de individuele training uit zeven wekelijkse sessies van drie kwartier. De groepstraining wordt gegeven door twee trainers, aan een groep van vier tot zes deelnemers.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Comet een sympathieke interventie met een goed geschreven handleiding en werkboeken, gebaseerd op de versie voor volwassenen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: