Brains4use

Brains4Use is een gedragsinterventie voor jongeren die zijn opgenomen in een justitiële jeugdinrichting (JJI) of in een niet gesloten residentiele setting en heeft als doel het verminderen van de kans op delict- en risicovol gedrag door het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik. Het programma bestaat uit twaalf wekelijkse gesprekken, met een mogelijke uitloop voor bijzondere doelgroepen, waarin gebruik gemaakt wordt van motiverende gesprekvoering en waarin cognitieve en praktische vaardigheden worden aangeleerd.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Brainse4use' is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: