Boys R Us

Boys R Us is een bordspel over relaties en seksualiteit voor jongens van 10 tot en met 15 jaar.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Aan: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit, Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
10 tot en met 15 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Jongens van 10 tot en met 15 jaar. Het bordspel kent twee varianten: een voor 10- tot en met 12-jarigen en een voor 13- tot en met 15-jarigen.

Aanpak

Het spel stimuleert jongens om te praten over relaties en seksualiteit en over het belang van veilige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten. Het kan met vier tot tien deelnemers gespeeld worden. De spelers krijgen vragen en opdrachten rond vier thema's: omgeving, dates, vrienden, en ik. De vragen en opdrachten zijn gericht op kennis, houding, inzicht in risico's en vaardigheden die te maken hebben met wensen en grenzen, condoomgebruik, genderopvattingen, seksualiteit en relaties. Het doel is dat jongens hier op een ongedwongen manier over praten.

Het spel kan ingezet worden op scholen en in het jeugd- en jongerenwerk en het welzijnswerk.

Tijdsinvestering

Het spel duurt ongeveer 40 minuten. Het kan meerdere keren achter elkaar gespeeld worden. Spelbegeleiders – docenten, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners en ggd-medewerkers – volgen een e-learning van een uur. Het doornemen van de handleiding, spelregels en achtergrondinformatie kost hen een half uur tot een uur.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: