Boys R Us

Boys R Us is een bordspel over relaties en seksualiteit voor jongens van 10 tot en met 15 jaar.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Boys R Us' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: