Bewust actief leren (BAL)

BAL is een groepsinterventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar met uiteenlopende problemen in psychosociaal functioneren en sociale vaardigheden. BAL wil via ervaringsgerichte sport en speloefeningen het zelfbeeld, zelfvertrouwen en sociale competenties verbeteren. In tien wekelijkse bijeenkomsten van drie tot vier uur begeleiden twee trainers zes jongeren in hun buurt of leefomgeving bij het aangaan van uitdagingen.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Bewust actief leren (BAL) is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: