Begeleid wonen in een groep

Begeleid Wonen in een Groep is een interventie voor jongeren van 18 tot 23 jaar die zonder ondersteuning van hun ouders of een sociaal netwerk, vroegtijdig zelfstandig moeten functioneren. Zij komen samen met andere jongeren ongeveer tien maanden in een appartement te wonen waar zij ondersteuning krijgen om zo uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. Er wordt gewerkt aan de praktische en sociale vaardigheden van de jongere en aan het opbouwen van een sociaal netwerk.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Begeleid wonen in een groep is verlopen. De interventie wordt meer uitgevoerd zoals beschreven.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Stichting HVO-Querido

    020 - 561 90 90 (algemeen nummer)