Begeleid Leren

Met Begeleid Leren worden jongeren (17-25 jaar) die door hun psychische beperking belemmerd worden bij het studeren of gaan studeren, ondersteund. Deze ondersteuning is op maat gemaakt; gericht op de studentrol en niet op de cliënttrol; individueel of groepsgewijs. Voor iedere fase zijn verschillende bijbehorende activiteiten uitgewerkt die de jongere kan doorlopen. De jongere wordt geholpen bij het bepalen of de jongere eraan toe is om een opleiding te gaan kiezen; bij het maken van een weloverwogen keuze voor een opleiding; bij het verkrijgen van de opleiding en bij het ontwikkelen en coördineren van vaardigheden en hulpbronnen om met succes en naar tevredenheid de opleiding vol te houden en af te ronden.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Begeleid Leren' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    St. Rehabilitatie '92 en Hanzehogeschool Groningen / Lectoraat Rehabilitatie

  • Contactpersoon

    Lies Korevaar