Begeleid Leren

Met Begeleid Leren worden jongeren (17-25 jaar) die door hun psychische beperking belemmerd worden bij het studeren of gaan studeren, ondersteund. Deze ondersteuning is op maat gemaakt; gericht op de studentrol en niet op de cliënttrol; individueel of groepsgewijs. Voor iedere fase zijn verschillende bijbehorende activiteiten uitgewerkt die de jongere kan doorlopen. De jongere wordt geholpen bij het bepalen of de jongere eraan toe is om een opleiding te gaan kiezen; bij het maken van een weloverwogen keuze voor een opleiding; bij het verkrijgen van de opleiding en bij het ontwikkelen en coördineren van vaardigheden en hulpbronnen om met succes en naar tevredenheid de opleiding vol te houden en af te ronden.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Maatschappelijke participatie, Schoolprestaties
Leeftijd: 
17 tot en met 25 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak, Individuele aanpak
Locatie: 
In de school, In de wijk, In een instelling, Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren met psychische beperkingen tussen de 17 en 25 jaar, die door hun beperkingen belemmerd worden bij het (gaan) vervullen van de studentenrol op een reguliere opleiding van eigen voorkeur.

Doel

De interventie heeft als doel jongeren met psychische beperkingen helpen beter te functioneren, zodat ze met succes (vanuit de opleiding gezien) en tevredenheid (vanuit de jongere gezien) een reguliere opleiding van eigen voorkeur kunnen volgen met zo min mogelijk professionele hulp.

Aanpak

Begeleid Leren is opgebouwd uit vijf fases/modules met bijbehorende activiteiten: verkennen, kiezen, verkrijgen, behouden en verlaten. De ondersteuning is zo lang als nodig en gewenst. De modules kunnen individueel of groepsgewijs doorlopen worden, afhankelijk van het aanbod en de behoefte van de jongere. De jongere kan in iedere fase instappen.

Onderbouwing

Begeleid Leren is gebaseerd op de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). De IRB gaat er vanuit dat ook jongeren met psychische beperkingen wensen en doelen hebben met betrekking tot hun rolfunctioneren op het gebied van leren. Begeleid Leren gaat er vervolgens vanuit dat jongeren deze wensen en doelen kunnen verwezenlijken door gebruik te maken van hun sterke kanten, door gerichte vaardigheidsontwikkeling en door gerichte aanpassingen in de omgeving, ook wel hulpbronnen (Anthony, Cohen, Farkas & Gagne, 2002). Begeleid Leren helpt jongeren op maat bij het inventariseren, verkrijgen en gebruiken van vaardigheden en hulpbronnen, omdat het per jongere varieert welke vaardigheden en hulpbronnen er ontbreken.

Onderzoek

Onderzoek naar Begeleid Leren interventies (Korevaar, 2005; Unger, Anthony & Rogers, 1991) laten positieve effecten zien, zoals een significante toename na het volgen van een Begeleid Leren programma op het gebied van werk en onderwijs, op de Rosenberg zelfwaarderingsschaal (Rosenberg, 1965) en de kwaliteit van Leven-schaal en een significante afname in het aantal ziekenhuisopnames gedurende het eerste jaar.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Begeleid Leren een interventie met een mooie, goed doordachte onderbouwing en geeft haar complimenten voor het uitgebreide praktijkonderzoek. De maatvoering van het programma is een kwetsbaarheid voor gedegen uitvoering maar kan tegelijkertijd aansluiten op de behoeften van de doelgroep.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    St. Rehabilitatie '92 en Hanzehogeschool Groningen / Lectoraat Rehabilitatie

  • Contactpersoon

    Lies Korevaar