B-Fit

B-Fit is een programma tegen overgewicht en motorische achterstand door het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De intermediaire doelgroep zijn ouders van leerlingen in het basisonderwijs en groepsleerkrachten in basisonderwijs.

Aanpak

B-Fit bestaat uit een algemeen deel voor iedere deelnemende onderwijsinstelling en een keuzedeel met verschillende interventies. Zo is er de workshop Samen Vitaal voor ouders en de interventie Gezonde lunchtrommel, die ouder, leerkracht en kind inzicht biedt in gezonde lunchproducten. De interventies zijn verdeeld over de thema's Beweeg je Fit, Eet je Fit, Leer je Fit en Samen Fit.

Het programma wordt uitgevoerd door een gecertificeerde B-Fit-coach, opgeleid door de Gelderse Sport Federatie. Gedurende de looptijd van het programma draagt de coach de rol van kartrekker geleidelijk over aan een betrokken leerkracht.

De onderwijsinstelling kiest, in samenspraak met de B-Fit-coach, interventies uit en stelt zo haar eigen B-Fit-programma samen. De Gelderse Sport Federatie verzorgt de bij de interventies behorende materialen. Aan het einde van ieder jaar evalueren de coach en de onderwijsinstelling het programma en de resultaten.

Tijdsinvestering

Het programma B-Fit heeft een looptijd van twee jaar.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

B-Fit is een theoretisch goed onderbouwde interventie met jarenlange ervaring en een goed bereik van scholen. De interventie is doorontwikkeld met een online portal die onder andere een keuzemenu bevat met verschillende interventies. Deze doorontwikkeling bevordert zowel de implementatie als de kwaliteit van de uitvoering van de interventie. Sterk is ook de tweejarige begeleiding op maat van de B-Fit-coach.

Er is effectonderzoek uitgevoerd naar de oude versie, die qua inhoud vergelijkbaar is met de doorontwikkelde versie. Dit effectonderzoek laat positieve effecten zien op de gezondheid en leefstijl van kinderen van 4 tot 8 jaar.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: