B-Fit

B-Fit is een integraal, meerjarig (2-3 jaar) programma gericht op het voorkomen van overgewicht onder jeugdigen van 2 tot en met 18 jaar. Het programma bestaat uit meerdere bestaande interventies die zijn opgenomen in een menukaart. Het programma wordt uitgevoerd op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
2-19 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

Het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar.

Doelgroep

De primaire doelgroep van het project 'B-Fit' bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar. De secundaire doelgroep zijn ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Aanpak

B-Fit laat kinderen, ouders en leerkrachten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding.

Het programma bestaat uit drie verschillende leeftijdsprogramma's, gericht op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, basisscholen en het voortgezet onderwijs. De opzet van deze drie programma's is gelijk, maar de inhoud is aangepast aan de doelgroep. Een B-Fit coach op de onderwijsinstelling zorgt ervoor dat het programma wordt uitgevoerd en gecoördineerd. Aan de hand van een menukaart wordt er per school het programma opgesteld. De coördinator zorgt voor de uitvoering en begeleidt de pedagogisch medewerkers en het schoolteam zodanig dat zij handvatten aangereikt krijgen om de interventies zelf uit te kunnen voeren en uiteindelijk succesvolle interventies te verankeren in het schoolbeleid. Met de inzet van een B-Fit coach wordt de kwaliteit van het programma gewaarborgd en worden onderwijs instelling qua tijd deels ontlast.

Het uitgebreide programma richt zich op de pijlers: meer bewegen, gezonde voeding en inactiviteit zoals computeren en tv kijken. Dit wordt onder andere bereikt door:

  • Ouderworkshops
  • Gezondheidsbeleid
  • Beweegvriendelijker maken van schoolpleinen
  • Bewegen tijdens de pauze
  • Lespakket(ten) over gezonde voeding en bewegen

Op deze manier worden kinderen ervan bewust gemaakt dat fit zijn niet alleen goed voor je is, maar dat het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn.

B-Fit beïnvloedt het gedrag door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken binnen één totaalprogramma. Dit gebeurt in samenwerking met lokale partners, zoals sportaanbieders, gezondheidscentra en GGD'en.

Onderzoek

Onderzoeksbureau TNO heeft in opdracht van de GSF een longitudinaal effectonderzoek uitgevoerd naar het programma B-Fit, dit onderzoek is uitgevoerd in 9 gemeenten. In een andere gemeente heeft de GSF dit onderzoek herhaald. Er is voor het onderzoek gebruik gemaakt van een fittest (o.a. lengte en gewicht meting) en een vragenlijst naar de determinanten van BOFT gedrag. De resultaten van beiden onderzoeken waren positief: het percentage leerlingen met overgewicht is significant afgenomen en de doelstelling van het programma is daarmee behaald. In het TNO onderzoek is het percentage leerlingen met overgewicht afgenomen van 17% in 2009 naar 13% in 2012 en het percentage obesitas is gehalveerd van 3,3% naar 1,5%. In de studie van de GSF is het percentage overgewicht bij de kinderen afgenomen van 17% in 2010 naar 8% in 2013. Het percentage obesitas is eveneens afgenomen, van 4% in 2010 naar 2% in 2013. Verder zijn er bij beide studies positieve verschillen gevonden bij beweeggedrag. Op inactiviteit en frisdrank zijn echter negatieve verschillen gevonden.

Bij de scholen die hebben deelgenomen aan het TNO onderzoek is een procesevaluatie uitgevoerd. Zowel scholen als de bewegingsconsulenten waren erg positief over het B-Fit programma, met her en der nog aandachtspuntjes om de interventies nog beter te laten slagen op de scholen. Op alle scholen is de situatie op het gebied van bewegen en voeding (gedeeltelijk) verbeterd.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

B-Fit heeft een mooie integrale aanpak waarmee de doelgroep goed wordt bereikt. Onderzoek naar B-Fit geeft eerste aanwijzingen dat de interventie bijdraagt aan het stabiliseren en voorkómen van een verdere toename van overgewicht en obesitas bij basisschoolleerlingen in groep 4 t/m 8.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: