Alcohol Alert

Alcohol Alert is een interventie met game-elementen die moet voorkomen dat adolescenten gaan bingedrinken of zorgt dat ze stoppen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Middelengebruik
Leeftijd: 
15 tot en met 16 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
E-hulp, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Adolescenten van 15 en 16 jaar.

Aanpak

Alcohol Alert bestaat uit vijf sessies en een vragenlijst. De eerste drie sessies vinden plaats op school en bestaan uit het spelen van drie verschillende games. Tijdens het gamen krijgen adolescenten adviezen om niet te bingedrinken. De adviezen zijn toegespitst op wat de adolescent op de vragenlijst heeft ingevuld.

De laatste twee sessies zijn facultatief en worden thuis gevolgd. Daarbij gaan adolescenten door middel van een actieplan de uitdaging aan om minder alcohol te drinken wanneer de volgende mogelijkheid zich voordoet.

Tijdsinvestering

Sessie één neemt een uur in beslag. Sessie twee en drie duren beide een half uur. Sessie vier en vijf duren ieder vijftien tot dertig minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Alcohol Alert een veelbelovende interventie met een gedegen aanpak. De interventie is makkelijk uit te voeren, sluit aan bij de doelgroep en heeft een goede procesevaluatie. De commissie adviseert deze interventie in de toekomst in te bedden in een breder aanbod.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: