Agressieregulatie op Maat Ambulant

Agressie Regulatie (AR) op Maat Ambulant is voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar met een forse agressieproblematiek. Zij hebben (intensieve) behandeling nodig voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en gedrag. Via verplichte en optionele modules wordt er individueel gewerkt, ook is er een groepstraining van 12 bijeenkomsten. AR op Maat Ambulant is een langdurige behandeling van zes maanden tot twee jaar.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Agressie op Maat Ambulant' is verlopen. De ontwikkelaar heeft de Ambulante en Residentiële versie samengevoegd en opnieuw beschreven. Deze interventie 'Agressie op Maat Jongvolwassenen' is op 24 juni 2020 erkend door de Deelcommissie Justitiële interventies als Effectief volgens eerste aanwijzingen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: