Aan de slag

Aan de Slag is een interventie voor jongeren van 15 tot 23 jaar die problemen hebben met het vinden en/of behouden van werk of opleiding. De jongeren leren nieuwe vaardigheden aan en hun gedrag en sociale omgeving worden veranderd. Daarmee worden zij toegerust voor het kunnen voortzetten en afmaken van hun schoolopleiding en/of het behouden van werk (Basistraject). In het Plustraject leren jongeren ook problemen rond zelfstandig wonen, een eigen sociaal netwerk onderhouden en een goede vrijetijdsbesteding aan te pakken. Het Basistraject duurt 40-42 weken en het Plustraject 48-58 weken.

Niet erkend

Toelichting

Over een aantal punten van Aan de slag is de commissie enthousiast: Aan de slag is nog steeds een relevante interventie en de commissie is enthousiast over de focus op werk en de begeleiding op de werkplek. Gezien de doelgroep waarop deze interventie zich richt, is dit één van de belangrijkste onderwerpen om te adresseren. Bovendien gaat het bij deze interventie om veel meer dan het ondersteunen van competenties en dat is ook terug te lezen; het gaat ook om leefstijl, sociale steun, gezinssteun en begeleiding naar opleiding en/of werk.
Er zijn echter nog veel vragen en opmerkingen, met name over de selectie van de doelgroep, subdoelen en onderbouwing de interventie.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

8 november 2019

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: