Relevante vraagstukken bij integrale jeugdhulp

De kennis die we hebben over integrale jeugdhulp groeit, maar is nog lang niet compleet. Integrale jeugdhulp wordt al op verschillende manieren uitgevoerd. Maar er is onvoldoende kennis over wat werkzame factoren zijn en wat de effecten zijn van integrale jeugdhulp. De volgende thema's behoeven verder onderzoek

Financiering en registratiesystemen

 • Welke oplossingen zijn er voor de financiële administratie, registratie en verantwoording waar betrokken partijen en hulpverleners mee te maken hebben als zij integrale jeugdhulp willen bieden?
 • Wat is er nodig om integrale trajecten te financieren, in plaats van de afzonderlijke onderdelen binnen het traject?

Verantwoordelijkheden

 • Hoe wordt er omgegaan met verantwoordelijkheden bij samenwerking tussen verschillende partijen?
 • Wie is verantwoordelijk voor het vinden van de juiste hulp, het bieden van de hulp en het afsluiten van een hulptraject?
 • Waar ligt de behandelverantwoordelijkheid?

Gebruik van richtlijnen

 • Hoe stemmen professionals af bij het gebruik van verschillende richtlijnen, voor bijvoorbeeld jeugdhulp, jeugdbescherming, onderwijs of medische zorg?
 • Hoe verhouden deze richtlijnen zich tot elkaar bij het bieden van integrale jeugdhulp?

Werken met prestatie-indicatoren

 • Welke outcome measures worden er gehanteerd?
 • Hoe worden prestatie-indicatoren van integrale jeugdhulp bepaald?
 • Wie bepaalt wat goed genoeg is?

Sociale kaart integrale jeugdhulp

 • Hoe wordt er overzicht gecreëerd in de sociale kaart ten behoeve van optimale doorverwijzing en aansluiting, lokaal, regionaal, landelijk?
 • Welke kennis en expertise is beschikbaar bij welke instanties?
 • Hoe zorgen we ervoor dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis, instrumenten en methodieken, en voorkomen we dat teams steeds opnieuw 'het wiel uitvinden'?
Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker