Schoolgedrag Beoordelingslijst (SCHOBL.NL)

De SCHOBL.NL is een instrument waarmee leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen kunnen meten.

Onderwerp: 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Doel: 
Diagnostiek, Signalering en screening
Leeftijd: 
4-12 jaar

Doel

Het doel van de SCHOBL.NL is het in kaart brengen van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in de klas.

Doelgroep

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs.

Materialen

 • Handleiding
 • Account op de digitale omgeving
 • Digitale vragenlijsten
 • Rapportage 

Gebruik

Er zijn drie versies van de Schobl beschikbaar

Schobl Kort

Deze vragenlijst bestaat uit 20 items en wordt ingevuld door de leerkracht. De factorschalen zijn:

 • Vrijmoedigheid
 • Werkhouding
 • Sociale omgang
 • Emotionaliteit

Schobl Compleet

Deze versie bevat factorschalen en gedragscompetenties en wordt gebruikt door leerkrachten en specialisten. Deze vragenlijst bestaat uit 73 items en wordt ingevuld door de leerkracht, zorg coördinator of specialist. Er zijn vier factorschalen:

 • Vrijmoedigheid
 • Werkhouding
 • Sociale omgang
 • Emotionaliteit

Daarnaast zijn er veertien gedragsschalen:

 • Op de voorgrond
 • Vrijpostig
 • Bazig
 • Zelfverzekerd
 • Gedisciplineerd
 • Geconcentreerd
 • Ambitieus
 • Van op aan
 • Voorkomend
 • Onzelfzuchtig
 • Meevoelend
 • Gemoedelijk
 • Onverstoorbaar
 • Onbewogen

Schobl-R

Deze vragenlijst bestaat uit een A- en B-versie die elk bestaan uit 52 items. Beide vormen meten vier factorschalen:

 • Extraversie
 • Werkhouding
 • Aangenaam gedrag
 • Emotionele stabiliteit

De twee vormen stellen een specialistische onderzoeker in staat om herhaald onderzoek te doen om veranderingen in het sociaal-emotionele functioneren te signaleren. De onderzoeker kan ook kiezen voor de C-versie, die A en B combineert.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Schobl.nl is een product van:
Vitamines4Ontwikkeling
contact@v4o.nl
06 - 13 32 76 92

De Schobl Kort is gratis verkrijgbaar.

Schobl.nl: beschikbare lijsten

De SCHOBL-R en de SCHOBL Compleet kunnen worden afgenomen in het systeem Bergop.