Kind Observatie Registratie (KOR)

De KOR is een observatie-instrument om de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen. De KOR kan alleen gebruikt worden in peuterspeelzalen en basisscholen waar het programma Kaleidoscoop wordt toegepast.

Onderwerp: 
Kinderopvang, Sterke basis voor de jeugd
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
2-6 jaar

Doel

De KOR is een observatie-instrument bedoeld om de ontwikkeling van peuters en kleuters op verschillende gebieden op een objectieve manier in kaart te brengen en te volgen. Door regelmatig het instrument te gebruiken krijgt de leidster/leerkracht op de langere termijn zicht op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. Op de korte termijn krijgt de leidster/leerkracht aanwijzingen voor gebieden waarop kinderen extra stimulering en ondersteuning nodig hebben.

Doelgroep

Kinderen van 2,5 tot 6 jaar in de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool die aan het Kaleidoscoop programma meedoen.

Materialen

De Kind Observatie Registratie bestaat uit:

  • KOR-boekje waarin per kind observaties gescoord worden
  • gebruikershandleiding
  • handleiding met de Observatie-items
  • handleiding 'de volgende stap' om leidsters en leerkrachten te helpen activiteiten van kinderen te plannen rond de KOR-observaties
  • CD-ROM-versie van de KOR (ESIS-module KOR)

Gebruik

De KOR wordt bijgehouden door de leidster of leerkracht die de kinderen het beste kent. Het is belangrijk dat de deze voor zichzelf van te voren plant welke kinderen ze op welke dag gaat observeren. De leidsters en leerkrachten maken dagelijks observatie-aantekeningen. De bedoeling is dat de leidster/leerkracht op verschillende tijdstippen en in verschillende situaties van ieder kind gegevens ten aanzien van de sleutelervaring categorieën verzameld. Zo wordt duidelijk op welke momenten en in welke situaties een kind optimaal functioneert.

Deze notities worden verzameld en periodiek (een aantal keer per jaar) in het KOR-boekje (of op de computer) van het betreffende kind ingevuld. De overzichtslijst biedt een ontwikkelingsprofiel van het kind. Aan de hand van het ontwikkelingsprofiel kan de leidster of leerkracht zien op welke gebieden een kind hoog scoort en op welke gebieden een kind laag scoort. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om activiteiten te plannen voor een kind of voor de hele groep. In de handleidingen zijn handelingssuggesties opgenomen voor wanneer de leidster of leerkracht achterstanden constateert.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Meer informatie over het programma Kaleidoscoop