Kidscreen

De Kidscreen is een instrument dat de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren meet.

Onderwerp: 
Kwaliteit van leven
Doel: 
Effectmeting, Evaluatie, Signalering en screening
Leeftijd: 
8 tot en met 18 jaar

Doel

Doel van de Kidscreen is het bepalen van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren. Onder kwaliteit van leven wordt verstaan het fysiek, emotioneel, sociaal en cognitief functioneren.

Doelgroep

Gezonde en chronisch zieke kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.

Materialen

 • Een handboek
 • Een cd-rom met de vragenlijsten, de normdata en met een scoringsprogramma.

Er zijn drie versies van Kidscreen beschikbaar:

 • Kidscreen-52
 • Kidscreen-27
 • Kidscreen-10.

De tweede en derde versie bevatten een selectie van items en schalen uit de eerste versie. Verder zijn van iedere versie aparte vragenlijsten beschikbaar voor ouders of verwanten.

Gebruik

Kidscreen-52

De Kidscreen-52 wordt vooral ingezet wanneer er behoefte is aan gedetailleerde informatie over de kwaliteit van leven van een individueel kind of bepaalde groepen kinderen. Afname duurt vijftien tot twintig minuten. Ook is het instrument geschikt voor de evaluatie van interventies. De 52 items meten tien schalen:

 • Lichamelijke activiteiten en gezondheid
 • Gevoelens
 • Humeur
 • Over jezelf / Het zelfbeeld van uw kind
 • Vrije tijd
 • Familie en thuis
 • Geldzaken
 • Vrienden
 • School en leren en Jij / Uw kind en anderen op school

Kidscreen-27

De Kidscreen-27 is bedoeld voor globaal onderzoek waarin meerdere instrumenten worden gebruikt. Afname duurt tien tot vijftien minuten. De 27 items meten vijf schalen:

 • Lichamelijke activiteit en gezondheid
 • Gevoelens en zelfbeeld
 • Familie en vrije tijd
 • Vrienden
 • School en leren

Kidscreen-10

De Kidscreen-10 is vooral geschikt voor epidemiologisch onderzoek, bijvoorbeeld ten behoeve van beleid. Afname duurt ongeveer vijf minuten. De tien items bevatten vragen over frequenties van gedrag en emoties en de hevigheid daarvan.

Afname

De Kidscreen is een zelfrapportagelijst, die bijvoorbeeld thuis, op school of in een ziekenhuis kan worden ingevuld, al dan niet in aanwezigheid van de afnemer.

De afnemer hoeft niet de gehele vragenlijst af te nemen maar kan bepaalde schalen en items selecteren. Wel moet de volgorde van de schalen en items worden aangehouden zoals ze worden gepresenteerd in de vragenlijsten.

De Kidscreen wordt gebruikt door professionals in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, gezondheidspsychologen, epidemiologen en maatschappelijk werkers.

De items moeten worden beantwoord met de situatie van de afgelopen week in gedachten. Er is geen specifieke training, maar wel ervaring in het afnemen van vragenlijsten nodig om het instrument te gebruiken.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De Nederlandstalige vragenlijsten zijn te downloaden van de website van Kidscreen.

Het Engelstalige handboek kan worden besteld bij Pabst Science Publishers.

Pabst Science Publishers
00 49 0 5484 308
pabst@pabst-publishers.com