Dit kan ik al

Instrument voor het vaststellen en overdragen van het ontwikkelingsniveau van peuters op de peuterspeelzaal en peuters die bijna overgaan van de peuterspeelzaal naar de basisschool.

Onderwerp: 
Kinderopvang
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
2 tot en met 4 jaar

Doel

Het doel van 'Dit kan ik al' is het in kaart brengen van de ontwikkeling van peuters. Achterliggende doelen zijn:

  • Peuterleidsters inzicht geven in de ontwikkeling van peuters;
  • Peuterleidsters met de observaties een basis bieden voor de begeleiding van peuters op een manier die past bij hun individuele mogelijkheden en situatie;
  • De communicatie tussen leidsters en leidinggevenden, ouders, het basisonderwijs en deskundigen over het kind vergemakkelijken, als observaties aanleiding geven tot zorg en als het kind over gaat naar de basisschool.

Doelgroep

Peuters op peuterspeelzalen die het risico lopen op onderwijsachterstanden.

Materialen

Het materiaal van 'Dit kan ik al' bestaat uit een handleiding en het 'Dit kan ik al'-boekje.

In de handleiding is opgenomen:

  • het observatieschema;
  • het stroomschema 'Zorgsignalen binnen de voorschoolse opvang';
  • achtergrondinformatie per ontwikkelingsdomein en een toelichting op het te observeren gedrag;
  • informatie over het gebruik van het 'Dit kan ik al'-boekje.

Gebruik

Observatielijst

De leidster vult de observatielijst tweemaal in: de eerste keer als de peuter bijna drie jaar is en nog een keer als hij bijna vier jaar is.Per item wordt gevraagd aan te geven of het desbetreffende gedrag aanwezig is. Bij elk item is ruimte om de eventueel te ondernemen actie in te vullen. De handleiding licht de items per ontwikkelingsgebied gericht toe.

Het is de bedoeling dat de leidsters de observaties integreren in hun werk, want het gedrag kan per dag of periode verschillen. De lijst wordt in afwezigheid van de kinderen ingevuld.

Bij twijfel kan de leidster de ingevulde lijst bespreken met een collega. Op basis van de uitkomsten bepalen leidsters hun verdere aanpak. Als er signalen zijn die aanleiding geven tot zorg, volgen ze het stroomschema (zie hieronder).

'Dit kan ik al'-boekje

Als het kind drie jaar en tien maanden is, vult de leidster het 'Dit kan ik al'-boekje in. Dit boekje geeft de ouders en de basisschool een beeld van de ontwikkeling van de peuter en dient als overdrachtsinstrument van de voorschoolse voorziening aan de basisschool.

Stroomschema 'Zorgsignalen binnen de voorschoolse opvang'

Als de leidster van de peuterspeelzaal op basis van haar observatie constateert dat een peuter bepaald gedrag nauwelijks vertoont en het ook nauwelijks ontwikkeling laat zien op dat gebied, dan is actie vereist. Het stroomschema biedt leidsters, ouders en collega's helderheid over de stappen die zij kunnen nemen om te zorgen dat de zorg- of hulpvragen op het juiste moment en met de juiste gesprekspartners worden besproken.

Voorwaarde voor goed gebruik van dit stroomschema is een goede communicatie tussen ouders en de leidster. En bij twijfel moet de leidster intern of extern om advies vragen.Bij twijfel over signalen vraagt de leidster anoniem om consultatie.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Uitgeverij BubbelDeBub
0 165 - 50 55 86
office@bubbeldebub.com 

Meer informatie over Dit kan ik al