Huisartsregistraties (Nationaal Kompas Volksgezondheid)

De Huisartsregistraties, gepubliceerd in het Nationaal Kompas Volksgezondheid, biedt informatie over gezondheid, ziekte, risicofactoren, zorg en preventie. Voor het maken van schattingen van prevalenties en incidenties zijn meerdere huisartsgeneeskundige registraties gebruikt: Continue Morbiditeitsregistratie Nijmegen (CMR-Nijmegen e.o.); Tweede Nationale Studie; Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH); Transitie (1-jaarsobservatieperiode). Het RIVM heeft de uitkomsten van deze registraties gemiddeld.

Instelling

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Diverse landelijke en regionale populaties.

Publicatiegegevens

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2009). 'Nationaal Kompas Volksgezondheid'. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)