Voorwaarden voor een veilige hechting

Voor het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie zijn er drie basale voorwaarden: sensitief reageren, continuïteit en mealiseren.

Sensitief reageren

Sensitief reageren houdt in dat een ouder open staat voor de signalen van het kind, de signalen goed begrijpt en er snel en adequaat op reageert. Zo leert het kind dat zijn ouder beschikbaar is als veilige uitvalsbasis én als veilige haven. Ouders bieden een veilige uitvalsbasis door het zelfvertrouwen van hun kind te stimuleren met complimentjes, door samen plezier te maken, maar ook door structuur te bieden en grenzen te stellen, afgestemd op de leeftijd van het kind. De ouder is een veilige haven wanneer hij het kind troost bij verdriet, geruststelt bij angst of helpt bij woede of andere emoties. Om sensitief en voorspelbaar te kunnen reageren, moet een ouder betrokken zijn bij het kind. Anders ziet hij of zij de signalen van het kind niet. Ook moet een ouder het kind goed kennen en observeren om de signalen correct te kunnen interpreteren.

Continuïteit

Er is continuïteit in de aanwezigheid van de gehechtheidspersoon nodig. Het aantal volwassenen dat voor het kind zorgt, is liefst niet te groot en wisselt niet te vaak.

Mentaliseren

Een ouder die mentaliseert verplaatst zich in het perspectief van de baby, en verwoordt dat ook. Bijvoorbeeld: ’Je voelt je niet fijn, je bent erg moe’.

Praktische informatie

Paula Speetjens

Paula Speetjens

senior medewerker inhoud