Literatuur over hechting

Enkele suggesties voor literatuur over hechting en hechtingsproblemen.

Ik ben aan ze gehecht: Over gehechtheid als een boei in nood
Delfos, M.
Amsterdam: SWP, 2013
Martine Delfos beschrijft wat gehechtheid is en hoe het zich ontwikkelt. Daarbij besteedt ze aandacht aan situaties die invloed uitoefenen op de vorming van gehechtheid, zoals scheiding, adoptie, pleegzorg. Ook wordt de maatschappelijke context beschreven waarbinnen de gehechtheid gevormd moet worden.

Kinderpsychologie in praktijk: Hechtingsproblemen bij kinderen
Thoomes-Vreugdenhill, A.
Houten: Terra Lannoo , 2012
Hechtingsproblemen bij kinderen beschrijft beknopt de diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid. Wat is er nodig om een kind veilig te hechten? En welke mogelijkheden zijn er om hechtingsproblemen te behandelen? Problematische gehechtheid heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Ook voor zijn omgeving is dit van grote invloed. Daarom is vroegtijdige signalering en behandeling van problematische gehechtheid van groot belang. Dit boek geeft de lezer praktische tips om hechtingsproblemen bij kinderen aan te pakken. Het boek is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis over hechtingsproblemen. 

(Pleeg)kinderen en vreemd gedrag!?: afwijkend gedrag bij jongeren en kinderen in 16 thema's
Delfos, M., Visscher, N.
SWP Uitgeverij: Amsterdam, 2010
Wanneer een pleegkind een pleeggezin binnenstapt neemt hij of zij een hele levens- en familiegeschiedenis met zich mee. Vaak heeft het kind negatieve ervaringen opgedaan die gevolgen hebben voor het gedrag. Het is bij vreemd gedrag van een pleegkind moeilijk te bepalen of dit gedrag gevolg is van een stoornis, van de levensgeschiedenis van het kind of dat het een reactie is op het pleegkind zijn. Diverse deskundigen bespreken verschillende gedragsproblemen, te weten: angst, loyaliteit, adoptie, afstammingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, autisme, sociale onhandigheid, depressie en pesten. Naast het verhaal van de deskundige is er een verhaal van een (pleeg)ouder over het betreffende onderwerp.

Praktische informatie