Hechting en hechtingsproblemen: in het kort

Als de band tussen ouder en kind goed is, leert een kind om mensen te vertrouwen. Een ander woord voor deze band is: hechting. Kinderen met hechtingsproblemen hebben weinig vertrouwen in zichzelf en in anderen. Ze vinden het moeilijk zich kwetsbaar op te stellen. Ze kunnen niet geloven dat ze op andere mensen kunnen rekenen.

Hechtingsproblemen kunnen ontstaan als allerlei problemen in een gezin zich opstapelen, zoals armoede, een slechte woning en werkloosheid. Hechtingsproblemen kunnen ook ontstaan als een kind wordt verwaarloosd of mishandeld.

Hechtingsproblemen kun je oplossen. Het vertrouwen kan altijd hersteld worden als je werkt aan de band tussen kinderen en ouders.

Cijfers

  • Tussen de 60 en 70 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen tot 12 jaar is goed gehecht aan hun ouders.
  • Tussen de 30 en 40 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen en jongeren is niet goed gehecht aan hun ouders.
  • Ongeveer 15 procent van alle kinderen tot 12 jaar heeft hechtingsproblemen.

Wat speelt er nu?

  • In sommige gezinnen heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de relatie tussen kinderen en ouders onder druk staat. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de hechting.
  • Professionals hebben zorgen over gezinnen in kleine huizen waar geweld plaatsvindt (Jansma en de Zwart, 2020).
  • Uit onderzoeken van De Kindertelefoon blijkt dat er in coronatijd meer gesprekken zijn over thema's als huiselijk geweld, incest en verwaarlozing.

Alle pagina's over hechting en hechtingsproblemen

Naar het overzicht