Samen met het gezin

De uitdaging is een gezamenlijk, samenhangend plan te maken, dat zich richt op alle leefdomeinen en toewerkt naar een eveneens gezamenlijk geformuleerd duurzaam en realistisch perspectief. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners samenwerken met gezinnen en hen tijdens het hele proces onderdeel laten zijn van besluitvorming.

Stel jezelf, om echt samen te werken met het gezin, bijvoorbeeld deze of soortgelijke vragen:

  • Hoe kan ik de gezinsleden benaderen vanuit mogelijkheden in plaats van problemen?
  • Hoe heb ik oog voor het perspectief van alle gezinsleden, ook de kinderen?
  • Hoe definieer ik met het gezin zelf wat de problemen zijn en wanneer en door wie waar naar toe gewerkt wordt?
  • Hoe praten we samen over veilig opgroeien en hoe werken we, waar nodig als eerste prioriteit, aan directe veiligheid van de gezinsleden?
  • Hoe kunnen we er voor zorgen dat de hulp plaatsvindt in de leefwereld van het gezin?
  • Hoe evalueren we samen de stappen die gezet zijn en wat dat betekent voor de volgende stap en/of de intensiteit van de hulp?
  • Hoe betrek ik de omgeving van deze gezinnen er (weer) bij?
  • Hoe verhoud ik mij tot protocollen, regels en afspraken aan de ene kant en 'het goede' kunnen doen in de leefwereld van het gezin aan de andere kant; welke regelruimte heb ik?

Onderstaande richtlijnen dagen uit om in complexe gezinssituaties aan de slag te gaan met bovenstaande en soortgelijke vragen:

Lees voor meer informatie over samenwerken aan de veiligheid in een gezin Samen werken aan veiligheid en herstel.

Lees ook

Foto Marlies de Jong

Marlies de Jong

senior medewerker inhoud